INTERSCIENCE FOR MICROBIOLOGY

About Author

Đại lý Interscience tại Việt Nam Đại lý Interscience tại Việt Nam Reviewed by Binder on 22:31:00 Rating: 5
MÁY DẬP MẪU VI SINH CỬA KÍNH BagMixer 400 CC MÁY DẬP MẪU VI SINH CỬA KÍNH BagMixer 400 CC Reviewed by Binder on 22:13:00 Rating: 5
Máy dập mẫu vi sinh JumboMix 3500 VW cửa kính Máy dập mẫu vi sinh JumboMix 3500 VW cửa kính Reviewed by Binder on 22:08:00 Rating: 5
Máy dập mẫu vi sinh JumboMix 3500 WarmMix cửa inox Máy dập mẫu vi sinh JumboMix 3500 WarmMix cửa inox Reviewed by Binder on 22:01:00 Rating: 5
Máy cấy khuẩn lạc tự động easySpiral Máy cấy khuẩn lạc tự động easySpiral Reviewed by Binder on 21:58:00 Rating: 5
Máy đếm khuẩn lạc màu tự động Scan 1200 Máy đếm khuẩn lạc màu tự động Scan 1200 Reviewed by Binder on 21:51:00 Rating: 5
Máy đếm khuẩn lạc màu tự động Scan 500 Máy đếm khuẩn lạc màu tự động Scan 500 Reviewed by Binder on 21:51:00 Rating: 5
Máy đếm khuẩn lạc bằng tay Scan 100 Máy đếm khuẩn lạc bằng tay Scan 100 Reviewed by Binder on 21:45:00 Rating: 5
Máy đếm khuẩn lạc tự động Scan 300 Máy đếm khuẩn lạc tự động Scan 300 Reviewed by Binder on 21:43:00 Rating: 5
MÁY DẬP MẪU VI SINH CỬA INOX MÁY DẬP MẪU VI SINH CỬA INOX Reviewed by Binder on 20:58:00 Rating: 5
Túi dập mẫu vi sinh có cột lọc tiệt trùng, BagFilter Túi dập mẫu vi sinh có cột lọc tiệt trùng, BagFilter Reviewed by Binder on 20:31:00 Rating: 5
Quang Thinh 0906.711.377. Được tạo bởi Blogger.